Zorgmodule DM zorg

Podotherapie bij diabetes mellitus

Mensen met diabetes kunnen te maken krijgen met een diabetische voet. Niet iedereen met diabetes heeft een diabetische voet. Het hebben van een diabetische voet betekent dat er meer risico gelopen wordt op het krijgen van slecht genezende wonden aan de voeten. Drukplekken of te veel wrijvingen zijn hierbij risicofactoren en moeten daarom altijd voorkomen proberen te worden.

Bij diabetes kan het zijn dat pijn en druk minder goed gevoeld wordt door beschadiging van zenuwen. Hierdoor worden kleine drukpunten of wonden mogelijk niet gevoeld, met als gevolg dat er door de diabetes slecht genezende wonden ontstaan, zonder dat dit wordt opgemerkt. Ook kan door vernauwing van de bloedvaten het bloed minder goed door de benen en voeten stromen. Bij onvoldoende bloedtoevoer is de kans groter dat wonden niet genezen. Wanneer er een wond op de voet ontstaat kan dit een gevaar Zorgmodule DM zorgvormen voor de algehele gezondheid.

Per 1 januari 2015 wordt de voetzorg bij diabetes vergoed op basis van zorgprofielen zoals beschreven in de Zorgmodule ‘Preventie Diabetische Voetulcera’. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die iemand loopt op het krijgen van wonden en het risico op amputatie. Vanaf 1 januari 2015 stelt de podotherapeut via vaste protocollen het zorgprofiel vast en stelt een individueel behandelplan op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt een medisch dossier over de diabetische voetzorg bij.

Vanaf zorgprofiel 2 heeft men recht op vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering. De behandelplannen zijn per persoon verschillend en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Wilt u hierover meer weten? Kan dan op de site van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.