Vergoedingen

Het verschilt per zorgverzekering of podotherapie wordt vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk in het aanvullende pakket. Het eigen risico is niet van toepassingen op de voetzorg van de podotherapeut en een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig. Kijk voor een overzicht van de vergoedingen voor podotherapie op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Vergoedingen diabetesvoetzorg

Diabetesvoetzorg wordt vergoed uit de basisverzekeringen wanneer er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden en er door de podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld. Overige voetzorg valt niet onder medisch noodzakelijke zorg.

De inhoud van de pagina over vergoedingen is met zorg samengesteld. Podotherapie Schuts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Lijst met gecontracteerde pedicure waar u na het vast stellen van u zorgprofiel naar toe kunt vind u hier.

Aangesloten zorgverzekeraars

De Friesland www.defriesland.nl
FBTO www.fbto.nl
Zorg en Zekerheid www.zorgenzekerheid.nl
Zilveren Kruis www.zilverenkruis.nl
Menzis www.menzis.nl
CZ www.cz.nl
Delta Lloyd www.deltalloyd.nl
OHRA www.ohra.nl
DSW www.dsw.nl
Achmea www.achmea.nl
ZEKUR.nl www.ZEKUR.nl
Unive www.unive.nl
VGZ www.vgz.nl

Zorggroepen

Podotherapie Schuts werkt samen met een aantal zorggroepen in de regio. Met deze zorggroepen zijn contracten afgesloten om de diabetische voet binnen de ketenzorg te behandelen waardoor u verzekert bent van de best mogelijke multidisciplinaire zorg.

Zorggroepen
BeRoEmD www.beroemd.nl
Chronos www.chronos.nl
Synchroon www.synchroon.info