Veel gestelde vragen (FAQ)

Met de hier beschreven vragen hebben we getracht een antwoord te geven op de meest gestelde vragen in de praktijk. Hebben wij uw vraag niet kunnen beantwoorden staat het u altijd vrij contact met ons op te nemen.

Wordt er gewerkt volgens het principe no cure, no pay? Nee. Wanneer er eenmaal een therapie is ingezet, zal er alles aan worden gedaan om u klachtenvrij te krijgen maar ieder lichaam reageert anders op een therapie. Tijdens de controle spelen wij hier zoveel mogelijk op in. Echter, soms komt het voor dat de therapie niet het gewenste resultaat geeft. Samen met u kijken we of een collega behandelaar, denk aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, hier een aanvulling in kan zijn. We proberen er dus alles aan te doen om u klachtenvrij te krijgen, maar u betaalt altijd uw bezoeken en eventueel hulpmiddelen. Kijk voor de vergoeding van de zorgverzekeraar op https://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht/.

De wet BIG (wet Beoefenaars Individele Gezondheidszorg) beoogt een titelbescherming te geven aan die beroepsgroepen die patiënten behandelen. De wet kent de zware regeling artikel 3 waarin naast de vastgestelde opleidingseisen en deskundigheidsgebied voor beroepsbeoefenaren ook een wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht gelden.

Daarnaast kent de wet de lichte regeling in artikel 34 waarin alleen de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied geregeld zijn. De artikel 34 beroepen wordt door middel van een algemene maatregel van bestuur door de overheid aangewezen. In deze AMvB staan dan de deskundigheidsgebieden en de opleidingseisen van het beroep omschreven. De hierdoor verkregen opleidingstitel geeft aan dat de drager volgens de overheid deskundig is op het desbetreffend gebied van de gezondheidszorg. Voor de artikel 34 beroepen geldt geen wettelijk register, maar er wel een vrijwillig register (artikel 40).

Podotherapeut is een artikel 34 beroep en is ook het enige door de overheid en dus BIG erkend beroep in de voetengezondheidszorg.

Er zijn beroepen en organisaties die ook vrijwillig investeren in het verhogen van het opleidingsniveau en ook vrijwillig een register voor hun beroepsbeoefenaren bijhouden. Dit is een prima streven. Zij zaaien echter verwarring en verstrekken onheuse berichtgeving als zij doen voorkomen dat, doordat ze voldoen aan de vrijwillige registratie (artikel 40), zij een wettelijk erkend medisch beroep hebben en/of BIG wet erkend zijn.

Podotherapie is een wettelijk erkend en beschermd beroep volgens de Wet BIG, artikel 34. Een podotherapeut heeft gegarandeerd een HBO-opleiding met goed gevolg afgerond. Een podoloog of podo-posturaaltherapeut is geen wettelijk erkend beroep en heeft geen officiële regelgeving. Vaak hebben podologen een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Echter, door het gebrek aan regelgeving kan het ook voorkomen dat iemand zonder veel kennis zich podoloog noemt.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten voortvloeiend uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Een voetverzorg(st)er of pedicure verzorgt de voeten en behandelt deze niet. Simpel gezegd: een pedicure zorgt meestal voor een tijdelijke verlichting van de pijn en een podotherapeut probeert de oorzaak van de pijn te zoeken en daarbij een oplossing te bedenken.