Opstarten behandelingen tijdens COVID-19

Tijdens COVID-19 kunnen alleen mensen behandeld worden voor wie spoed of nood geldt. Waar dit eerder alleen was voor ingegroeide teennagels of wonden en bijna wonden, geldt dit vanaf 29 april ook voor klachten die leiden tot functioneringsproblemen. Dat wil zeggen dat -indien u last heeft en problemen ervaart tijdens lopen- dat we u toch weer willen gaan zien en een afspraak in kunnen plannen. Daar waar mogelijk online en anders fysiek op een van onze locaties. Bij geen klachten vragen wij u de afspraak te verplaatsen of te wachten tot na 19 mei.

We hebben op de diverse locaties aanpassingen gedaan om uw en onze veiligheid te garanderen. Zo zal er behandeld worden met handschoenen aan en zal de therapeut gelaatsbescherming dragen.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.

Van alle afspraken die al gemaakt waren vanaf 29 april wordt bekeken of deze doorgang kan vinden. Hiervoor nemen we eventueel contact met u op telefonisch of via mail.

✔ Kwaliteitsregister Paramedici ✔ Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten